Politica de confidențialitate

1. Informaţii Generale

a) Introducere

În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale personale și drepturile tale, privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul

Agenţia Electromicina SRL cu sediul în mun. Iași, str. Morilor nr.56, jud. Iași, reprezentăm operatorul, în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, te rugăm să contactezi ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le poți găsi mai jos.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul tău.

Refuzul tău determină imposibilitatea operatorului (Agenţia Electromicina SRL) de a încheia contractul de prestări servicii/vânzare a produselor, de a trimite informații sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

c) Datele cu caracter personal

Agenţia Electromicina SRL prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele, adresa de domiciliu și adresa de e-mail;
 • Datele din cartea de identitate, CNP, numărul de telefon;
 • Profilul din mediile de socializare online;
 • Informațiile pe care le furnizezi despre preferințele tale;
 • Informații despre utilizarea de către tine a site-ului nostru;
 • Comunicațiile pe care le faci cu noi sau pe care le direcționezi către noi prin scrisori, e-mailuri, SMS, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare;
 • Informații despre computerul tău și despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv adresa ta IP, locația geografică, tipul de browser, sursa de referință, durata vizitei și numărul de afișări ale paginii, dacă ai deschis emailuri de la noi, dacă ai accesat linkuri din emailurile noastre;
 • Informații despre serviciile pe care le utilizezi pentru a comunica cu cei din jur, sau orice preferințe de comunicare pe care ni le-ai oferit.

2. Informaţii cu privire la Procesare

a) Tipurile de prelucrare a datelor

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

b) Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Agenţia Electromicina SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

c) Scopul și temeiul prelucrării datelor

 1. Marketing personalizat. Ne oferi consimțământul prealabil de a utiliza datele tale personale pentru:

  – comunicări către tine: folosim datele tale pentru a gestiona relația noastră cu tine ca și utilizator și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența ta cu noi;

  Îți putem furniza informațiile noastre prin e-mail. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

  Poți să te dezabonezi de la informările de acest gen. Ai dreptul de a nu consimți sau de a te opune la activitățile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului în scopul activităților de acest tip.

 2. În scopul relațiilor cu utilizatorii pentru a îmbunătăți experiența clienților pe site-ul nostru și identificarea preferintelor si/sau a comportamentului tău, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umană. Vom ține întotdeauna cont de opțiunile tale. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.
 3. Analiza datelor și profilarea clientului. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de navigare și activitatea clientului. De asemenea, putem folosi notițe din conversațiile pe care le purtăm cu tine online, prin telefon sau față în față, astfel încât să personalizăm informațiile și serviciile pe care ți le oferim. Te vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS sau telefon. În scopurile menționate mai sus, datele tale vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile tale. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera f) GDPR.
 4. Îndeplinirea unor obligații legale. Pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Folosim informațiile tale de plată în scopuri de contabilitate, facturare și audit și pentru detectarea și/sau prevenirea oricăror activități frauduloase. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.

d) Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2 lit. c) utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterninciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere, pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate, consultanți externi, toți aceștia putându-se afla în România sau în afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European.

Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii, etc.) chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obișnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE.

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: office@electromicina.com

e) Perioada stocării datelor

Agenţia Electromicina SRL stochează datele tale cu caracter personal cât timp este necesară prelucrarea și până la momentul când ne soliciți să le ștergem. Vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Atunci când nu mai avem nevoie de datele tale personale, le vom șterge sau distruge în siguranță. De asemenea, vom lua în considerare dacă și cum putem minimiza în timp cantitatea de date personale pe care le folosim și dacă putem asigura anonimitatea datelor tale Personale, astfel încât acestea să nu mai fie asociate cu tine sau să te identifice, caz în care putem folosi acele informații fără a te notifica ulterior.

3. Drepturile tale

Poți contacta societatea pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul nr. 2016/679 la următoarele date de contact:

Agenţia Electromicina SRL cu sediul în mun. Iași, str. Morilor nr. 56, jud. Iași. E-Mail: office@electromicina.com

Pentru obținerea unor interpretări oficiale legate de exercitarea drepturilor care decurg din legislația privind protecția datelor cu caracter personal sau pentru a îți exprima nemulțumirile legate de maniera în care Agenţia Electromicina SRL asigură prelucrarea datelor cu caracter personal, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele coordonate de contact: (i) prin poștă sau curier la adresa din București, bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, (ii) prin poștă electronică la adresa: anspdcp@dataprotection.ro, (iii) prin fax la nr. 0318.059.602 sau (iv) la nr. de telefon 0318.059.211.

În conformitate cu GDPR, aceste drepturi sunt următoarele:

 1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi ”uitat”) și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR).
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR) –  poți solicita restrictionarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
 5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 6. Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea – te poți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim, (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
 7. Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul tău. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideri că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
 9. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

În plus, am numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

4. Securitatea prelucrării

Agenţia Electromicina SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele tale cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii noștri precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Agenţia Electromicina SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Ne asigurăm ca partenerilor nostri contractuali care au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm le impunem obligații contractuale în conformitate cu prevederile legale și că verificăm respectarea de către aceștia a obligațiilor pe care și le-au asumat. Aceștia vor prelucra datele personale în numele și pentru noi, numai în conformitate cu instructiunile primite de la aceasta și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse.

5. Procesarea datelor cu caracter personal în parterneriat

O parte dintre datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.electromicina.com vor putea fi transferate către terți și îți exprimi consimțământul tău expres pentru a proceda în acest sens, precum și în situațiile în care există o obligație legală pentru Agenţia Electromicina SRL de a proceda în acest mod.

Site-ul www.electromicina.com poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale www.electromicina.com

Te rugăm să ai în vedere și să consulți politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, www.electromicina.com nu îşi poate asuma responsabilitatea.

6. Exonerare de răspundere

Site-ul www.electromicina.com poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Agenţia Electromicina SRL. Agenţia Electromicina SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Agenţia Electromicina SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

7. Prelucrare automată de date. Cookie

Site-ul www.electromicina.com folosește identificatori de tip Cookie. Ai mai jos Politica noastră de Cookie și îți poți exercita dreptul de a dezactiva Cookies:

Această politică se referă la utilizarea cookie-urilor pe site-ul www.electromicina.com operat de Agenţia Electromicin SRL.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiența plăcută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor (ex. preferințele în materie de confidențialitate online, cosul de cumpărături sau publicitate relevant) sau sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să întelegem cum un utilizator interacționează cu pagina noastră web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: temporare (limitate per sesiune) și persistente.

Cookie-urile temporare sunt stocate până la închiderea site-ului sau browserului iar cookie-urile persistente sunt fișiere ce rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă nelimitată de timp până când sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către www.electromicina.com?

Agenţia Electromicina SRL foloseşte cookie-uri în următoarele scopuri:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului, load-balancing
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, înregistrare, marketing, geo-targetare
 • Cookie-uri third party ale diverșilor furnizori de servicii de marketing sau alte tipuri

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Ștergerea cookie-urilor 

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web, permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web, sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

Detalii despre cookie-urile folosite

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de publicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, te vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul tău, îți vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.